Domov -> Predstavitev

Predstavitev

Skupna občinska uprava MIRED je pričela z delovanjem 1. 4. 2005 kot organ Skupne občinske uprave občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec in Borovnica.

Leta 2012 je občina Logatec izstopila iz Skupne občinske uprave MIRED.

1.1.2016 sta k Skupni občinski upravi MIRED pristopili Občini Gorenja vas - Poljane in Žiri na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul, številka 101/15, z dne 23.12.2015 (v nadaljevanju : Odlok).

Skupna občinska uprava MIRED je bila do 27.3.2020 organizirana v okviru dveh notranjih enot: Medobčinske inšpekcijske službi in Medobčinskega redarstva. Od 27.3.2020, pa je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (Ur.l. RS, št. 55/2020) dodana tudi naloga pravne službe.

 

Pri izvrševanju nalog nastopa Skupna občinska uprava MIRED kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Pooblaščene uradne osebe pri izvrševanju upravnih nalog ravnajo po usmeritvah župana in direktorja občine ustanoviteljice, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. Pri opravljanju svojih nalog oziroma pri vodenju upravnih in prekrškovnih postopkov, so pooblaščene uradne osebe samostojne pri svojem odločanju.