Arhiv

NOVICE

07. 07. 21

Blato iz čistilnih naprav


V zadnjem času spremljamo, da se blato iz čistilnih naprav nezakonito odlaga na lokacije v naravno okolje.
V soboto 03.07.2021 smo bili obveščeni, da je bila večja količina blata - cca 30m3, odložena na lokaciji v Občini Brezovica. Po zaslugi ozaveščenih občanov so takoj ukrepali tako zaposleni na občinski upravi in JKP Brezovica, gasilci, policija in občinska inšpekcija. Zadeva je je s strani občinske inšpekcije že bila predana v pristojno reševanje Inšpektoratu RS za okolje in prostor, ki je zadevo prevzel v prioritetno reševanje in izvaja nadaljnje postopke. Pa vendar je tak način delovanja kršiteljev tudi posledica tega, da povzročitelj nastajanja blata evidenčno in količinsko ne preverja, kam bo izvajalec odvoza dostavil to blato. Ker kršitelje tega okoljskega onesnaževanja ne zanima povzročena škoda, je potrebno opozoriti občane tudi na to, da naj polagajo pozornost predvsem na tovorna vozila, ki se zadržujejo na območjih gozdov, barja in podobnih lokacijah in o takih zaznavah nemudoma obvestijo pristojne službe. Občinska inšpekcija

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
17. 12. 21OBVESTILO O KONČANJU JAVNEGA NATEČAJA
10. 11. 21JAVNI NATEČAJ - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
22. 10. 21OBVESTILO O KONČANJU JAVNEGA NATEČAJA
04. 10. 21Vstop v prostore Skupne občinske uprave MIRED
22. 09. 21JAVNI NATEČAJ - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
07. 07. 21Blato iz čistilnih naprav
15. 03. 21Obvestilo občanom o skrbi za okolje
15. 10. 20VSTOP V PROSTORE SU MIRED PO PREDHODNI NAJAVI
24. 08. 20SU MIRED se seli v nove prostore
21. 05. 20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar