Arhiv

NOVICE

15. 03. 21

Obvestilo občanom o skrbi za okolje


Medobčinski inšpektorat in redarstvo zaznava porast nezakonitega odlaganja komunalnih odpadkov in drugih odpadkov v naravno okolje.  

 

Kljub prizadevanjem tako javnih komunalnih podjetij o osveščanju ljudi in opozorilom inšpekcije ter številnim možnostim, da posamezniki in podjetja svoje odpadke odlagajo za na to primernih deponijah ali pa te odpadke ustrezno ločujejo, so kršitve pogoste.

 

Iz prilog fotografij je razvidno, da odpadke ljudje odlagajo vsepovsod in jih celo odvržejo iz vozila, pri tem pa so najbrž mnenja, da bo za njimi to že nekdo počistil, v največji meri je to komunalno podjetje. 

 

Inšpekcija in komunala kljub številnim aktivnostim na tem področju, ne moreta naredit toliko kot lahko naredi zavedanje ljudi in ozaveščenost o čistem okolju, predvsem pa, da za svoje odpadke lahko enostavno poskrbimo sami kar je tudi naša odgovornost do nas in drugih. OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
17. 12. 21OBVESTILO O KONČANJU JAVNEGA NATEČAJA
10. 11. 21JAVNI NATEČAJ - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
22. 10. 21OBVESTILO O KONČANJU JAVNEGA NATEČAJA
04. 10. 21Vstop v prostore Skupne občinske uprave MIRED
22. 09. 21JAVNI NATEČAJ - OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
07. 07. 21Blato iz čistilnih naprav
15. 03. 21Obvestilo občanom o skrbi za okolje
15. 10. 20VSTOP V PROSTORE SU MIRED PO PREDHODNI NAJAVI
24. 08. 20SU MIRED se seli v nove prostore
21. 05. 20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar