Arhiv

NOVICE

24. 06. 14

Nadzor ločenega zbiranja odpadkov na Vrhniki in v Borovnici


Inšpekcija SU MIRED je v sredo, 21.5.2014, od 08.30 do 12.00, izvajala nadzor ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Vrhnika in Občini Borovnica.

Vsakoletne akcije v sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji na območju občin, kjer nad akti izvaja nadzor SU MIRED, je tudi v tem letu zastavljen z enakimi cilji, to je preveriti, ali smo na področju ločevanja s komunalnimi odpadki povečali učinkovitost ali stanje stagnira ali celo nazaduje.

V primestnih naseljih oziroma vaseh je zaznati večjo aktivnost občanov pri ločenem zbiranju odpadkov, saj gre v večini za individualne hiše, kjer vsak poskrbi za svoje komunalne odpadke. Odlok o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Uradni list RS, štev. 100/13; v nadaljevanju odlok), določa, da povzročitelj že pri izvoru poskrbi za pravilno ločevanje komunalnih odpadkov.
Opustitev pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov, ki so jo najprej zaznala javna komunalna podjetja, pa je večja pri večstanovanjskih objektih, kjer se v določene zbiralnice za posamezne stanovanjske enote odlagajo neločeno zbrani komunalni odpadki.
Vse te stanovanjske skupnosti imajo vsaka svojo zbiralnico in tudi slikovno označeno, kaj v posamezen zabojnik sodi.
Dejansko stanje iz nadzora pa kaže na to, da se v zabojnike odlaga vrečke, kjer posamezniki ne izvajajo ločevanja komunalnih odpadkov. Ne gre za to, da to odlagajo drugi in ne stanovalci teh naselij, kar je pogost izgovor, med odkritimi kršitelji so prav stanovalci večstanovanjskih naselij.

Tudi ne moremo trditi, da gre za pomanjkljivo obveščenost, saj javna podjetja tako v medijih kot posamezno obveščajo uporabnike, prav tako je na vseh zbiralnicah jasno označeno, kaj v posamezni zabojnik sodi. Torej temeljni problem ni v obveščenosti, ampak v tem, da uporabnik odpadkov ne ločuje že pri izvoru, to pomeni v svojem stanovanju, saj vse skupaj enostavno da v eno vrečo in to odvrže v prvi zabojnik. V obeh občinah so bile v večstanovanjskih naseljih, ki so bila predmet nadzora, zaznane številne kršitve, tako v prvi oceni kaže, da se je poslabšalo stanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.
Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povzročitelja komunalnih odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu jasno nalaga odlok.

Odgovornost pa je tudi na upravljavcih stanovanjskih skupnostih, ki so dolžni na opozorila javnih komunalnih podjetjih odreagirati, opozoriti stanovalce in sami izvajati ukrepe za izboljšanje stanja. Preveč pa je neodzivnosti, saj dokler nas ne doleti nek ukrep smo prepričani, da ta obveza ni na nas, ampak je to problem tistih, ki tam odlagajo ali pa nekoga drugega. Upravnik je pravna oseba, ki v imenu skupnosti skrbi za vsa razmerja, v konkretnem primeru do javnega komunalnega podjetja, glede na pravni temelj, ki ga določa odlok.

Odlok predpisuje globe za posameznike v višini 400 evrov, za podjetja od 1.500 do 10.000 evrov, za podjetnike posameznike pa 800 evrov. Globa je skrajni ukrep, ko ne zaleže več nobeno opozorilo in trud, pa naj bo prejemnik le - te še tako nejevoljen bo moral predvsem zadeve začeti urejat pri sebi. Inšpekcija je zoper vse kršitelje iz predmeta tega nadzora uvedla tudi prekrškovne postopke in izrekla globe skladno z odlokom.

Naš namen pa je tudi na to opozoriti vse deležnike, da ni ločeno zbiranje odpadkov problem nekoga drugega, ampak naš skupni cilj. Občina skladno s predpisi skrbi za subsidiarno ukrepanje oziroma za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem. Iz tega lahko povzamemo, da kdor koli od nas je že povzročitelj, tako ali tako poravna ta strošek ali direktno ali pa posredno preko občinskega proračuna, ki bo zaradi tega reševanja morda prikrajšan za kakšno drugo vsebino.

Inšpekcija SU MIRED 


OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
24. 08. 20SU MIRED se seli v nove prostore
21. 05. 20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar
13. 03. 20Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul – preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom (sars-cov-2)
13. 11. 19Odpadnih pnevmatik ne puščajte na ekoloških otokih
22. 02. 19Nezakonito odlaganje komunalnih odpadkov
03. 05. 17Nov stacionarni merilnik hitrosti motornih vozil
11. 11. 16Dežurna številka Medobčinskega redarstva
24. 06. 16Nadzor nad ločevanjem odpadkov v občini Dobrova - Polhov Gradec
24. 06. 16Nadzor nad ločevanjem odpadkov
21. 01. 16Vodenja psa na javna mesta in čiščenje iztrebkov